Oytun İnşaatın ana iştirak konusu olan gayrimenkul geliştirmede  temel amacı, çözüm ortaklıkları oluşturarak, mimari farklılık ve tasarım öncülüğü ile yaşam tarzlarını dikkate alan özgün, ekolojik, sürdürülebilir yaşam alanları geliştirmektir.

Oytun İnşaat’tın bugüne kadar tamamlamış olduğu başlıca projeler arasında, Park Era,  
Park Terra, Park Sembol ,Park Vista, Park Zirve, Park Teras,75.Yıl Evleri, Ataköy Sitesi, Park Elit ve Park Evler Sitesi gibi projelerde 1500’nin üzerinde daire yer alıyor.


Oytun İnşaat’tın yeni konut projesi Bodrum Tatilbelen Evleri Bodrumda, uluslararası bilgi ve deneyime sahip uzmanlar tarafından, “ekolojik yaşam” konsepti çerçevesinde; huzur, konfor, komşuluk, güven, sağlıklı yaşam, sürdürülebilirlik ve doğa temalarının harmanlanmasıyla tasarlandı. Yalıkavak’a 6 Gümüşlük'e 3 km. uzaklıkta, Gümüşlük'ten Yalıkavak'a kadar panoramik deniz manzaralı, denize doğru eğimli, 22.400 metrekare arazide konumlanan proje 1.etap tamamlanmış olup 2.etapta ise toplam 34 bağımsız bölüm bulunmakta ve bunlara hizmet edecek sosyal ünitelerden oluşan, yaz, kış kullanılabilecek yerleşim birimi. Alt kotta tasarlanan, yüzlerini manzaraya, sırtlarını sosyal merkeze ve doğal olarak orada oluşabilecek sese/gürültüye dönmüş konutlar, sessiz sakin bölümü, üst kotta tasarlanan sosyal tesis ise maksimum manzarası ile yaşayanların birlikte olacağı hareketli, sesli bölümü oluşturdu. 

 

Kompakt Mimari Tasarımı ile İhtiyaç doğrultusunda boyutlandırılmış olan daireler sayesinde inşasında kaynak kaybı ve atık oluşumu engellenmesi sağlandı. Bu kompakt mimari tasarım ile gereğinden fazla enerji tüketiminin de önüne geçilmiş oldu. Daire planlarında mekânsal ve işlevsel çözümlerle daha kullanışlı hale getirildi. Koridorları minimum m2’lerde tutarak her daireye oda büyüklüğünde bir alanı ev yaşantısına dahil etmiş olduk. Günün en önemli zamanının geçirildiği salon ve mutfakların manzaralı olmaları sağlandı.

 

Konutlar muhteşem bir manzara elde edilirken doğal olarak öndeki çatılar ve üzerine koyulabilecek su deposu, güneş kolektörü gibi nesnelerin görüntü kirliliği yaratmasının engellenmesi önem kazandı.

Bu görsel kirlilik yönetim planında dahi belirtilerek engellendi ve bu çatılar fazla su bakım istemeyen kaktüs kökenli yerel örtü bitkileri ile bezenmiş manzaranın doğal uzantısı olan yeşil çatılar olarak değerlendirildi.

 

Panoramik manzaraya hakim olan noktada planlanan sosyal merkezlerin tümünde ; Havuz suyu ile deniz ve ufkun birleştiği sonsuzluk havuzları ve ayrıca sauna, fitness, masaj odası, bilardo gibi aktiviteler ile oyun odası, çocuk kulübü, yönetim birimi gibi çeşitli nitelikte mekanlar bulunmakta.

 

Kentleri yaşanmaz hale getiren hataların burada da tekrarlanmaması için ısı yalıtımından başlayarak yapılara zaman içinde gerekebilecek bakım kolaylığı gibi konular için gereken azami itina gösterildi.

 

 

 

 

 

 

 

Taahhüt  alanında; Toplu Konut İdaresi başta olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteren ve sektörünün öncüsü olan ulusal ve uluslararası birçok  şirketin anahtar teslim ve iş bazlı taahhüt işleri başarıyla sonuçlandırılmıştır. Oytun İnşaat; sonuçlanan işler doğrultusunda  duyulan memnuniyet ve başarılı iş sonuçları sayesinde, kamu ve özel şirketlerin yeni yatırımları için tercih edeceği inşaat firmaları içinde en üst sıralarda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

Endüstriyel yapı ve Lojistik Depo alanında; Türkiye’de faaliyet gösteren ve sektörünün öncüsü olan ulusal ve uluslararası birçok  şirketin anahtar teslim ve iş bazlı taahhüt işleri başarıyla sonuçlandırılmıştır. Oytun İnşaat; sonuçlanan işler doğrultusunda  duyulan memnuniyet ve başarılı iş sonuçları sayesinde, şirketlerin yeni yatırımları için tercih edeceği inşaat firmaları içinde en üst sıralarda yer almaktadır.

 

 

 

 

 

 

Oytun İnşaat; uzmanlık gerektiren hidroelektrik santrallerinin sanat yapıları ve çelik ekipman  imalatları konusunda uzmanlaşmış ekibiyle hizmet vermektedir  , bünyesinde yer alan geniş makine parkı ve çelik imalathanesi sayesinde hızlı ve zamanında projeleri gerçekleştirmektedir. Sektörün öncüsü olan birçok şirkete; başarılı bir şekilde imalatlar zamanında ve sorunsuz olarak teslim edilmiştir.

 

Barajlar, Rezervuarlar, Bentler

 

 • Dolgu Barajlar (Toprak Dolgu, Kaya Dolgu, vb.)
 • Beton Ağırlık Barajları
 • Kemer Barajlar
 • Payandalı Barajlar
 • Taşkın Koruma Yapıları
 • Akarsu Düzenleme
 • Kanallar ve Menfezler

 

 

Petrol ve Gaz

 

 • Petrol ve Gaz Depolama Tesisleri
 • Petrol ve Gaz İletim ve Dağıtım Sistemleri (Boru Hatları, vb.)
 • Kara ve Deniz Tesisleri

 

 

Elektrik ve Isı

 

 • Kamusal Alanlar için Güç ve Isı Temini
 • Endüstriyel Güç ve Isı Temini
 • Nükleer Enerji
 • Elektrik İletim ve Dağıtım Sistemleri

 

 

Yenilenebilir Enerji

 

 • Hidroelektrik Enerjisi
 • Güneş Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Bio-Enerji

 

Oytun İnşaat, bünyesinde çalışmakta olan farklı disiplinlerde uzmanlık sahibi çalışanları ve danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile projelerin ömür döngüsü içinde yer alan çevre etüdlerinden tasarıma, ihale süreci hizmetlerinden proje yönetimi, inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi ile işletmeye alma hizmetlerine kadar her türlü konuda faaliyet göstermektedir.

 

Oytun İnşaat, üstlendiği projelerinde

 

ekonomik / maliyet-etkin,

 

 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı ve etkin çözümler 

 

üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşterileri memnuniyetini en ön planda tutmaktadır.

 

 

 

 

 

 

Oytun İnşaat, işveren ve müşterilerinin kamu veya özel yatırımlarının planlanması aşamasında sosyal, ekonomik, mali, çevresel ve teknik verileri entegre bir şekilde dikkate alarak ve fırsatlar ile riskleri analiz ederek; işveren ve müşterilerinin karar alma sürecine temel teşkil edecek, mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılabileceği en uygun  çözümlerin belirlenmesini sağlamaktadır.

 

Master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerimiz aşağıda listelenen alt hizmet alanlarını kapsamaktadır :

 

 

 

 

 • İşveren ve Müşteriler ile İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Pazar Araştırması ve Analizi
 • Kapasite ve Yer Seçimi
 • Kaynak Araştırması
 • Arazi ve Altyapı (yol, su, elektrik, vb) Etüdü
 • Teknoloji Seçimi
 • Uygulama Planlaması ve Programı
 • Teknik Değerlendirme
 • Talep Analizi
 • Yatırım ve İşletme Dönemi Gelir ve Gider Analizi
 • Sosyo-Ekonomik Analiz ve Değerlendirme
 • Fayda - Maliyet Analizi
 • Finansal Planlama, Analiz ve Değerlendirme
 • Duyarlılık Analizi

 

 

 

Uzmanlarımız, danışmanlarımız / ortaklarımız / alt yüklenicilerimiz ile birlikte özellikle ulaştırma faaliyet alanında yoğunlaşan master plan ve fizibilite etüdü hizmetlerini çağdaş yöntemleri ve en güncel / gelişmiş yazılımları kullanarak yürütmektedir.

 

Çalışmalarımızda, yerel veya ulusal şartnamelerde veya Avrupa Birliği’nin yatırım projeleri fayda-maliyet analizi kılavuzunda belirtilen yöntemler kullanılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oytun İnşaat, farklı disiplinlerde bilgi birikimine ve uzmanlığa sahip mimar ve mühendisleri ile hem işveren ve müşterilerinin, hem de kamunun ve çevrenin ihtiyaçlarını en yüksek kalitede karşılayacak şekilde geniş bir yelpazede tasarım hizmetleri sunmaktadır. Sunmuş olduğumuz bu hizmetler farklı faaliyet alanlarını kapsamaktadır :

 

Binalar (Konut; Ticari; Spor / Eğlence; Eğitim; Sağlık; Kamu; Endüstri; Ulaştırma)

Su ve Çevre Yapıları  ( Hidrolik Yapılar; Su Temini, Depolama, Dağıtım ve Arıtma Sistemleri; Atıksu Yok Etme ve Arıtma Sistemleri; Çevre Koruma ve Restorasyon Sistemleri; Atık Yönetim Sistemleri; Mekansal Planlama / Kentsel Gelişim )

Enerji ve Boru Hatları (Petrol ve Gaz; Elektrik ve Isı; Yenilenebilir Enerji)

 

 

Tasarım hizmetlerimiz, tasarım ömür döngüsü içinde yeralan tüm aşamaları kapsamaktadır :

 

 • Konsept Tasarım
 • Ön Tasarım
 • Uygulama / Kesin Tasarımı
 • Detay Tasarımı
 • Metraj ve Keşif Hazırlanması
 • As-Built Tasarımı
 • Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Kontrolu - Doğrulama

 

 

Mimar ve mühendislerimiz aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere farklı malzemelerle tasarımda uzmanlık sahibidir :

 

 • Betonarme
 • Öngermeli Beton
 • Prefabrike Beton
 • Çelik

 

Mühendislik tasarımları Türkiye’de geçerli standart, şartname ve yönetmeliklerin yanısıra EN, ACI, AASHTO, DIN, BS, ASTM, UIC, AREMA, IEC, IEEE, ISO, vb. gibi uluslararası standartlara da uygun olarak yapılabilmektedir.

 

Tasarım çalışmalarımız, son ürünün kalitesini temin edecek şekilde ISO9001:2008 Kalite Yönetim prosedürlerimiz doğrultusunda yürütülmektedir.

 

Uzmanlarımız, mimari ve mühendislik tasarım hizmetlerinin yerine getirilmesi sırasında kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımlara ilaveten en son teknoloji ürünü yazılımları kullanmaktadır. Bunlardan bazıları aşağıda listelenmiştir :

 

 • CAD
 • AutoCAD
 • AutoCAD Civil 3D
 • 3DMax
 • SAP2000 Plus, Advanced
 • SAP2000 Nonlinear
 • Biaxial
 • NetCAD
 • Allplan Architecture
 • Allplan Engineering
 • Plaxis2D
 • GeoSlope

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Copyright © 2019 Oytun İnşaat. Tüm hakları saklıdır.KVKK | Gizlilik İlkeleri | Kullanım Koşulları | Site Haritası | İLETİŞİM